Stedelijk Huurdersplatform

Het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) is het centrale aanspreekpunt voor stedelijke huurbelangen in
's-Hertogenbosch.

Doel

Het SHP heeft als doel om de belangen van huurders - en hun huurdersorganisaties in en rond 's-Hertogenbosch - te behartigen en vertegenwoordigen.

Overleg

Ook op stedelijk niveau werkt Zayaz samen met huurders in 's-Hertogenbosch. Daarom overleggen we regelmatig met het SHP, en vragen we hen om advies. Dat gebeurt soms ook in groepsverband, in samenwerking met de andere Bossche woningcorporaties en de gemeente.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Stedelijk Huurdersplatform? Kijk dan ook eens op hun website.

Sluit u erbij aan!

Het Stedelijk Huurdersplatform is op zoek naar nieuwe leden. Wilt u zich inzetten voor alle huurders in 's-Hertogenbosch? Neem dan eens contact op met het Huurdersplatform

Ik wil meteen naar...

De website van het SHP