Veel gestelde vragen Wet Eenmalige Huurverlaging

In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging. Dat betekent dat huurders van een sociale huurwoning met een hoge huur en een laag inkomen recht hebben op een eenmalige huurverlaging, omdat zij relatief duur wonen. Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Waarom een eenmalige huurverlaging?

De meeste huurders in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Bij het toewijzen van woningen houden wij hier rekening mee. Dit heet passend toewijzen. Toch zijn er mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen is gedaald. Of omdat de gezinssamenstelling is veranderd. Huurders die volgens de gegevens van de Belastingdienst voldoen aan de voorwaarden, krijgen automatisch bericht over een eenmalige huurverlaging.

Kom ik in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging?

Dat hangt af van de hoogte van uw huidige kale huur (de huur zonder servicekosten), uw (gezamenlijk) belastbaar inkomen en de samenstelling van uw huishouden. De Belastingdienst controleert hoe hoog het inkomen van uw huishouden was in 2019 en uit hoeveel personen uw huishouden bestaat. Op basis van deze controle krijgen wij te horen of u recht heeft op de eenmalige huurverlaging. Wij horen alleen of u voldoet aan de voorwaarden en niet wat uw precieze (gezamenlijk) inkomen is.
In deze tabel staan de voorwaarden. Voldoet u volgens onze gegevens aan de voorwaarden, dan krijgt u voor 1 april 2021 van ons bericht. U hoeft hiervoor zelf niks te doen.

Is uw huidige kale huur (dus zonder servicekosten) lager dan € 633,25? Dan komt u sowieso niet in aanmerking voor huurverlaging. Heeft u na 2019 een inkomensdaling gehad, waardoor u al minstens 6 maanden een lager inkomen heeft dan de inkomensgrens? Dan heeft u ook recht op huurverlaging, maar moet u het wel zelf aanvragen.

Hoe kan ik de eenmalige huurverlaging aanvragen?

Alle huurders met een kale huur die hoger is dan € 633,25 en in aanmerking komen voor de eenmalige huurverlaging, krijgen vóór 1 april 2021 vanzelf bericht van ons.
Heeft u na 2019 een inkomensdaling gehad, waardoor u al minstens 6 maanden een lager inkomen heeft dan de voor u geldende inkomensgrens? Dan heeft u ook recht op huurverlaging, maar moet u het wel zelf aanvragen. Dat kan tussen 1 januari en 31 december 2021. U leest hier hoe u dat doet.

Moet ik bewijs meesturen als ik de huurverlaging zelf aanvraag?

Dit is nog niet nodig. Wanneer u de eenmalige huurverlaging bij ons heeft aangevraagd, nemen wij contact met u op. Samen bespreken we uw situatie en dan bepalen we welke documenten nodig zijn om uw verzoek tot verlaging te beoordelen. Bijvoorbeeld recente salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent.

Mijn inkomen is gedaald in 2020, maar mijn kale huur is lager dan € 633,25. Kan ik dan ook huurverlaging krijgen?

Nee. Een huur lager dan € 633,25 is in principe passend voor mensen met een laag inkomen. Komt u toch in de betaalproblemen? Neem dan contact met ons op. Samen zoeken we naar een oplossing.

Hoe is voor de huurverlaging de grootte van mijn huishouden vastgesteld?

Er is gekeken naar het aantal personen dat op uw adres ingeschreven staat bij de Gemeente 's-Hertogenbosch.

Hoe is voor de huurverlaging het inkomen berekend?

Bij de berekening gaan we uit van de inkomens van alle personen die op het moment van aanvraag staan ingeschreven op uw adres. De inkomens van inwonende kinderen tot 27 jaar tellen niet mee.

Hoeveel wordt de huur verlaagd bij de eenmalige huurverlaging?

Dat hangt af van de hoogte van uw huidige kale huur (de huur zonder servicekosten) en de samenstelling van uw huishouden. De kale huur wordt verlaagd tot de aftoppingsgrens. De aftoppingsgrens is voor een- en tweepersoonshuishoudens € 633,25 en voor huishoudens van drie en meer personen € 678,66. Is de huur veel hoger dan deze grens? Dan krijgt u dus een flinke huurverlaging. Zit u maar een paar euro boven de aftoppingsgrens? Dan gaat het om een kleine huurverlaging.

Let op: de huurverlaging kan invloed hebben op de huurtoeslag. Maak een proefberekening via de rekenhulp van de belastingdienst. En geef uw nieuwe huurprijs zelf door aan de Belastingdienst.

Heeft de eenmalige huurverlaging invloed op de huurtoeslag?

De huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen, de samenstelling van uw huishouden en de hoogte van de huur. Als de huur wordt verlaagd, kan het dus zijn dat u minder huurtoeslag krijgt. Maak een proefberekening via de rekenhulp van de belastingdienst. Tip: geef zelf uw nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Lukt het online niet om dit te regelen? Bel dan naar de Belastingtelefoon: 0800 – 0543 (gratis). Doe dit snel, dan wordt uw huurtoeslag zo snel mogelijk aangepast. Zodra de aanpassing is verwerkt, hoort u dit van de Belastingdienst.

Wanneer gaat de huurverlaging in?

Heeft u van ons bericht ontvangen dat u recht heeft op huurverlaging? Dan gaat deze per 1 mei 2021 in. Vraagt u zelf een huurverlaging aan en is deze toegekend? Dan gaat de huurverlaging in op de 1e dag van de tweede maand na de datum van het voorstel. Bijvoorbeeld: u vraagt huurverlaging aan op 15 april 2021, dan gaat de huurverlaging in op 1 juni 2021.

Mijn inkomen van 2019 was te hoog, maar die is nu gedaald. Kan ik dan toch huurverlaging krijgen?

Als uw inkomen voor minimaal de afgelopen 6 maanden onder de geldende inkomensgrens ligt, dan kunt u hier huurverlaging aanvragen. U kunt ook mailen naar huurverlaging@zayaz.nl.

Ik voldoe aan de voorwaarden voor huurverlaging, maar ik heb geen bericht gekregen. Hoe kan dat?

Het kan zijn dat uw kale huur (zonder de servicekosten) lager is dan de kale huur die in de voorwaarden staat. Uw kale huur staat in de huurverhogingsbrief die u in 2020 van ons ontving. U kunt uw kale huur ook bij ons opvragen. Voldoet de kale huur, dan is het mogelijk dat uw totale inkomen volgens de Belastingdienst niet voldoet. De Belastingdienst kijkt namelijk naar het totale inkomen van 2019.

Is uw inkomen gedaald in 2020, dan komt u misschien toch in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Uw inkomen moet dan wel minimaal de afgelopen 6 maanden onder de voor u geldende inkomensgrens liggen. U kunt hiervoor een mail met de bewijzen sturen naar huurverlaging@zayaz.nl.

Kan ik ook huurverlaging krijgen als ik in een vrije sector woning woon?

Nee. De huurverlaging geldt alleen voor huurders die een sociale huurwoning hebben.

Ik heb een huurverlaging gehad. Krijg ik in juli wel weer een huurverhoging?

Ja. Huurders die een huurverlaging hebben gehad kunnen per 1 juli 2022 wel weer een huurverhoging krijgen van de kale huur.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van de huurverlaging?

Ja, dit kan binnen 6 weken nadat u ons besluit over uw huurverlaging heeft gekregen. Neem hiervoor contact op met de Huurcommissie via www.huurcommissie.nl.

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem dan contact op met onze klantenservice via klantenservice@zayaz.nl of 073 - 648 24 00.

Wilt u meer weten over de Wet Eenmalige huurverlaging? Kijk dan op deze pagina.