Samen met onze partners werken wij er hard aan om de druk op de woningmarkt te verminderen. We willen de wachtlijsten terugdringen! Met (meer) nieuwbouwwoningen zorgen we voor permanente oplossingen. Maar die kosten tijd. Daarom werken we ook aan nieuwe oplossingen. Eerder plaatsten we 20 flexwoningen op de tijdelijke locatie Aartshertogenlaan. En begin 2021 plaatsten we 54 flexwoningen bij stadion de Vliert.

Wat bouwen we?

Bij stadion de Vliert plaatsten we 54 flexwoningen. Er zijn 3 verschillende type begane grondwoningen. Iedere woning heeft een woonkamer met keuken, badkamer met toilet en berging. Sommige woningen hebben één aparte slaapkamer, andere twee. De studio's hebben een woon-/slaapkamer. Iedere woning heeft privé buitenruimte. En bewoners kunnen de fiets stallen in een collectieve fietsenberging. Parkeren is mogelijk op een klein eigen parkeerterrein of op het grote terrein rondom stadion de Vliert. De woningen blijven 10 jaar op deze locatie staan.

Andere tijdelijke locaties

Samen met BrabantWonen bouwt Zayaz de komende drie jaar 500 flexwoningen op tijdelijke nieuwbouwlocaties. Dit is afgesproken in het ‘Sociaal Woonakkoord’ dat met de gemeente Den Bosch is gesloten. Meer informatie over de andere locaties lees je op de website van de gemeente.

Flexwoningen Noordoosthoek

Samen met de gemeente 's-Hertogenbosch heeft Zayaz het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van flexwoningen op de locatie Noordoosthoek in de Groote Wielen. In dit onderzoek zijn intensieve gesprekken gevoerd met onder meer woningzoekenden en omwonenden. Op basis van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek "Geleidelijk Wonen", hebben het bestuur van Zayaz en het college van B&W begin juni 2021 groen licht gegeven om het gebiedsconcept nu uit te gaan werken.

Er komen in totaal 220 tot 250 woningen. Ze liggen in kleinschalige woonerven die een ongedwongen gemeenschap vormen met ieder een eigen identiteit. De flexwoningen komen in een groene omgeving, denk aan een buurtmoestuin, boomgaard, voedselbos, een parkzone en gemeenschappelijk groen rondom de huizen. De woningen zijn van hout, modulair, circulair en klimaatbestendig en blijven er maximaal 15 jaar staan. De bewoners kunnen een rol spelen in het beheer van hun eigen erf, voorzieningen delen als ze dit willen en kunnen kiezen wat voor uitstraling, afwerkingsniveau en indeling van de woningen ze graag willen.

Een grote groep woningzoekenden kan in aanmerking komen voor de vernieuwende woonvormen. Denk aan (her)starters, kleine of éénoudergezinnen en senioren. Belangrijk is dat deze manier van wonen en (samen) leven de bewoners aanspreekt en woningzoekenden hiervoor bewust kiezen. De woningen worden begin 2022 geadverteerd op WoonService Regionaal. Ingeschreven staan bij WoonService is een voorwaarde. Bij de toewijzing zal niet alleen de inschrijfduur tellen.

Wilt u meer weten? Op de webpagina van de gemeente leest u een uitgebreide toelichting op het gebiedsconcept. U kunt er ook de complete versie opvragen, aanmelden voor de nieuwsbrief of de antwoorden op de online sessie met wethouder R. Geers en Zayaz bestuurder M. Acharki, teruglezen.

20 Flexwoningen Aartshertogenlaan

In 2019 hebben we op de Aartshertogenlaan 20 flexwoningen geplaatst, verdeeld over 2 bouwblokken van 10 woningen. Deze bestonden uit 2 verdiepingen en waren bestemd voor kleine gezinnen.

Ervaringen van bewoners en omwonende buurtgenoten: