Samen met onze partners werken wij er hard aan om de druk op de woningmarkt te verminderen. We willen de wachtlijsten terugdringen! Met (meer) nieuwbouwwoningen zorgen we voor permanente oplossingen. Maar die kosten tijd. Daarom werken we ook aan nieuwe oplossingen. De 20 woningen die we gaan plaatsen op de tijdelijke locatie Aartshertogenlaan, zijn hiervan een voorbeeld.

Voor wie gaan we bouwen?

De woningen aan de Aartshertogenlaan zijn bedoeld voor kleine gezinnen. Inmiddels zijn de eerste 10 woningen definitief verhuurd.

Wat we gaan bouwen

We realiseren 20 woningen in 2 bouwblokken van elk 10 woningen. Elk huis heeft een woongedeelte met keuken en toilet op de begane grond. Op de verdieping komen 2 slaapkamers en een badkamer.

Wij voeren dit project uit in samenwerking met Barli uit Uden. Het grondwerk wordt uitgevoerd door F.A. Pennings Aannemingsbedrijf B.V. uit Rosmalen.

Locatie woningen op tijdelijke locatie Aartshertogenlaan

Impressie woningen Aartshertogenlaan

Planning

Begin juni is de omgevingsvergunning verleend door de gemeente ’s-Hertogenbosch. Inmiddels is het eerste bouwblok met 10 woningen aan de westkant geplaatst. Als alles volgens planning verloopt, kunnen we deze woningen in oktober opleveren. De overige 10 woningen volgen ongeveer een maand later.

Impressie interieur woningen Aartshertogenlaan. Let op: afwijkingen mogelijk! Deze impressie is gemaakt om een indruk te geven van hoe een woning eruit kan zien nadat een bewoner deze 'woonklaar' heeft gemaakt.

Andere tijdelijke locaties

Samen met BrabantWonen bouwt Zayaz in de komende periode zo'n 150 tot 200 woningen op tijdelijke locaties. De 20 woningen aan de Aartshertogenlaan zijn hier onderdeel van.

Uit onderzoek van de gemeente 's-Hertogenbosch, BrabantWonen en Zayaz naar tijdelijke woonlocaties kwamen naast de Aartshertogenlaan nog 3 plekken naar voren waar woningen kunnen worden geplaatst. Dit zijn:

  • De Fuik (de velden van de voormalige voetbalvereniging RKJVV)
  • De Meerendonk (het parkeerterrein naast Minitopia)
  • De Vliert (grasveld bij stadion)

De locaties zijn tijdelijk, omdat de gemeente deze grond beschikbaar stelt en hiervoor een vergunning voor maximaal 10 jaar afgeeft. Onderstaande plattegrond geeft een indruk van alle 4 de locaties.