Wet Eenmalige Huurverlaging

In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging. Dat betekent dat huurders van een sociale huurwoning met een hoge huur en een laag inkomen recht hebben op een eenmalige huurverlaging, omdat zij relatief duur wonen. Als u hiervoor in aanmerking komt, krijgt u vóór 1 april automatisch bericht van ons.

Kom ik in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging?

De gegevens in de tabel hieronder zijn belangrijk om te bepalen wie in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging. Dit hangt af van de hoogte van uw huidige kale huur (de huur zonder servicekosten), uw (gezamenlijk) belastbaar inkomen en de samenstelling van uw huishouden. De Belastingdienst controleert hoe hoog het inkomen van uw huishouden was in 2019 en uit hoeveel personen uw huishouden bestaat. Op basis van deze controle krijgen wij te horen of u recht heeft op de eenmalige huurverlaging. Wij horen alleen of u voldoet aan de voorwaarden en niet wat uw precieze (gezamenlijk) inkomen is.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u voor 1 april 2021 bericht van ons.

U hoeft zelf dus niets te doen. Hoeveel huurverlaging u krijgt, hangt af van de hoogte van uw kale huurprijs en het aantal personen in uw huishouden. Dat leest u in de brief die u voor 1 april van ons krijgt. Als u het eens bent met ons voorstel, verlagen wij uw huur per 1 mei 2021.

Wat kunt u doen als uw inkomen na 2019 is gedaald?

Het kan zijn dat uw inkomen na 2019 is gedaald. Dan kunt u tussen 1 januari en 31 december 2021 zelf de huurverlaging bij ons aanvragen als u aan onderstaande voorwaarden voldoet:

  • U woont in een sociale huurwoning;
  • De inkomensdaling moet tenminste 6 opeenvolgende maanden duren op het moment van de aanvraag;
  • Uw inkomen moet in deze periode lager zijn geweest dan de inkomensgrens die geldt voor uw type huishouden (zie bovenstaande tabel);
  • De kale huur (netto huur, zonder servicekosten) van uw woning moet hoger zijn dan € 633,25 (1 of 2 personen) of € 678,66 (meer dan 2 personen).

De eenmalige huurverlaging zelf aanvragen

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Dan kunt u de eenmalige huurverlaging via de onderstaande knop aanvragen. U kunt ook altijd mailen naar huurverlaging@zayaz.nl.

Wat gebeurt er nadat u de huurverlaging heeft aangevraagd?

Als uw aanvraag bij ons binnen is gekomen, nemen wij telefonisch contact met u op om uw situatie te bespreken. Dan bepalen we welke documenten nodig zijn om uw aanvraag tot verlaging te beoordelen. Denk aan recente salarisstroken, een verklaring van de boekhouder als u ZZP'er bent, of uitkeringsspecificaties over de periode van inkomensdaling. Op basis daarvan controleren wij eerst of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden en dus rechtsgeldig is. Vervolgens krijgt u binnen 3 weken een reactie van ons per brief. Hierin staat of u de huurverlaging krijgt of niet. En als u de huurverlaging krijgt, per wanneer de verlaging ingaat. Deze datum is gebaseerd op de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Binnen 3 weken nadat de huurverlaging is doorgevoerd, geven wij de verlaagde huurprijs door aan de Belastingdienst/Toeslagen.

Bent u het niet eens met ons besluit? In de brief staat ook wat u dan kunt doen.

Heeft u nog vragen?

Kijk dan bij de veel gestelde vragen. Misschien vindt u het antwoord daar. Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.