Huurverlaging of huurbevriezing

In sommige gevallen kunt u als huurder zelf een huurbevriezing of huurverlaging bij ons aanvragen. U leest hieronder in welke situaties u hiervoor in aanmerking kunt komen. En hoe u een aanvraag kunt doen.

Huurbevriezing of verlaging voor bepaalde inkomensgroepen

Mensen die (langdurig) meer huur moeten betalen dan ze met hun inkomen eigenlijk kunnen, willen we helpen. Daarom hebben we afgesproken dat mensen in een aantal inkomensgroepen huurverlaging of huurbevriezing bij ons aan kunnen vragen.

Voor wie?

U ziet in deze hieronder welke inkomensgroepen in aanmerking komen. Valt u voor ten minste 6 maanden in zo'n inkomensgroep of gaat u dit jaar met pensioen? Vraag dan huurbevriezing of huurverlaging aan!

Samenstelling huishouden Bruto gezamenlijk inkomen over de laatste 6 maanden is maximaal Kale huur
1 persoon € 12.420 per half jaar € 650,43
1 persoon AOW € 13.215 per half jaar € 650,43
2 personen € 16.185 per half jaar € 650,43
2 personen AOW € 17.575 per half jaar € 650,43
3 personen € 16.185 per half jaar € 697,07
3 personen AOW € 17.575 per half jaar € 697,07


Doe de check op www.woonbond.nl

Wilt u weten of het voor u zin heeft om huurbevriezing of huurverlaging aan te vragen? Ga naar de website van De Woonbond en doe de check! Daar vindt u ook de voorbeeldbrief die u voor uw aanvraag kunt gebruiken.


Wanneer aanvragen

Huurverlaging kunt u het hele jaar door aanvragen. Huurbevriezing moet u aanvragen vóórdat de jaarlijkse huurverhoging ingaat, dus voor 1 juli 2024.
Lees hier hoe u een aanvraag kunt doen
Het aanvragen van huurbevriezing en huurverlaging kan via het aanvraagformulier op onze website. Of gebruik hiervoor de modelbrief van de Woonbond. Het ingevulde aanvraagformulier of de brief kunt u mailen naar bezwaarformulier@zayaz.nl of opsturen per post: Klantenservice Zayaz, Postbus 488, 5201 AL 's-Hertogenbosch.

Stuur bij uw aanvraag deze gegevens mee:
  • Recent uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) waarop het aantal leden van uw huishouden staat. Deze vraagt u op bij de gemeente. Hier moet u € 37,25 voor betalen.
  • Inkomensgegevens van alle personen ouder dan 18 die op het adres zijn ingeschreven (inkomensverklaring van de Belastingdienst, salarisstroken of uitkeringsgegevens). Heeft u een DigiD? Dan kunt u de inkomensverklaring downloaden via www.mijnbelastingdienst.nl. Of bel naar het gratis nummer van de BelastingTelefoon: 0800-0543
Het doel van de brief: aantonen dat je al minstens zes maanden een inkomen hebt onder (de helft van de) inkomensgrens die voor jouw huishouden geldt. Stuur die informatie dus mee. U krijgt van ons altijd een bevestiging van uw aanvraag. Let op: uw aanvraag moet u jaarlijks opnieuw bij ons indienen.

Huurverlaging bij daling huishoudinkomen

Het kan zijn dat na 1 juli 2024 de samenstelling van uw huishouden verandert. Dat kan van invloed zijn op uw huishoudinkomen. Mogelijk komt u daardoor in aanmerking voor een huurverlaging. Hieronder leest u er meer over.

Situatie 1: samenstelling huishouden is veranderd

Het kan gebeuren dat de samenstelling van uw huishouden verandert. Als daardoor het inkomen van uw huishouden zakt naar een lagere inkomenscategorie dan op uw recente inkomensverklaring staat, kunt u huurverlaging aanvragen als u ten minste 6 maanden een lager inkomen heeft. Dat kan op elk moment na 1 juli 2024.

Situatie 2: huishoudinkomen over het hele jaar 2023 is gedaald

Is het gezamenlijk huishoudinkomen over het hele jaar 2023 gedaald naar een lagere inkomenscategorie dan op uw recente inkomensverklaring staat? Dan kunt u vanaf juni 2024 huurverlaging aanvragen.

Lees hier hoe u een aanvraag kunt doen
Gebruik het formulier verzoek huurverlaging om een aanvraag te doen. Houd daarbij wel rekening met 2 maanden verwerkingstijd. Dus wilt u huurverlaging per 1 oktober aanvragen? Doe dat dan vóór 1 augustus.

Het ingevulde aanvraagformulier mailt u naar klantenservice@zayaz.nl of stuurt u naar: Klantenservice Zayaz, Postbus 488, 5201 AL 's-Hertogenbosch. Om uw aanvraag te kunnen controleren, hebben wij wel wat informatie van u nodig:

1. Een getekende verklaring over de huidige samenstelling van uw huishouden (aantal personen en leeftijden)
2. Actuele inkomensgegevens van de afgelopen 6 maanden (salarisstroken, een verklaring van de boekhouder als u ZZP’er bent, of uitkeringsspecificaties over de periode van inkomensdaling). De huurder stelt ook een inkomens-verklaring op en ondertekent deze. Deze verklaring dient minimaal de volgende elementen te bevatten.

Stuur die informatie dus mee. U krijgt van ons altijd een bevestiging van uw aanvraag.

Huurverlaging bij onderhoudsgebreken

Heeft u ernstige problemen in huis door gebrek aan onderhoud, en vindt u dat wij deze niet goed oplossen? Meld het zo snel mogelijk bij ons! U kunt ook de onafhankelijke Geschillencommissie inschakelen.


Oplossen binnen 6 weken

Na uw melding hebben wij 6 weken de tijd om met een oplossing te komen voor eventuele problemen. Repareren wij de gebreken niet (goed)? Dan kunt u 6 weken na uw melding huurverlaging aanvragen bij de Huurcommissie.


Huurcommissie bepaalt huurverlaging

De Huurcommissie bepaalt of u recht heeft op huurverlaging. Zolang er geen uitspraak is van de Huurcommissie, betaalt u de oude huurprijs. Kijk voor meer informatie op de website van de Huurcommissie.

Ik wil meteen...