Huurverlaging of huurbevriezing

In sommige gevallen kunnen huurders huurbevriezingBij huurbevriezing blijft uw huur hetzelfde en krijgt u géén huurverhoging per 1 juli. of huurverlaging bij ons aanvragen. U leest hieronder in welke situaties u hiervoor in aanmerking kunt komen. En hoe u een aanvraag kunt doen.

Huurbevriezing of verlaging voor bepaalde inkomensgroepen

Mensen die (langdurig) meer huur moeten betalen dan ze met hun inkomen eigenlijk kunnen, willen we helpen. Daarom hebben we afgesproken dat mensen in een aantal inkomensgroepen huurverlaging of huurbevriezing bij ons aan kunnen vragen.

Voor wie?

U ziet in deze folder de inkomensgroepen die in aanmerking komen. Valt u in zo'n inkomensgroep of gaat u dit jaar met pensioen? Vraag dan huurbevriezing of huurverlaging aan!

Doe de check op www.woonbond.nl

Wilt u weten of het voor u zin heeft om huurbevriezing of huurverlaging aan
te vragen? Ga naar de website van De Woonbond en doe de check! Daar vindt u ook de brief die u voor uw aanvraag kunt gebruiken.


Wanneer aanvragen

Huurbevriezing moet u aanvragen vóórdat de jaarlijkse huurverhoging ingaat, dus voor 1 juli 2020. Huurverlaging kunt u het hele jaar door aanvragen.

Lees hier hoe u een aanvraag kunt doen
Gebruik een voorbeeldbrief van de Woonbond om huurbevriezing of huurverlaging aan te vragen. Doe hiervoor eerst de check op de website van De Woonbond.

De brief stuurt u naar: Klantenservice Zayaz, Postbus 488, 5201 AL ‘s-Hertogenbosch. Om uw aanvraag te kunnen controleren, hebben wij wel wat informatie van u nodig:

1. een recent uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP)
2. de inkomensgegevens van iedereen ouder dan 18 jaar die op uw adres zijn
ingeschreven (inkomensverklaring 2019 van de Belastingdienst, salarisstroken of uitkeringsgegevens)

Stuur die informatie dus mee.U krijgt van ons altijd een bevestiging van uw aanvraag. Wilt u volgend jaar weer aanspraak maken op huurverlaging- of bevriezing? Dan moet u opnieuw een aanvraag indienen.

Huurverlaging bij daling huishoudinkomen

Elk jaar wordt bij de huuraanpassing gekeken in welke inkomenscategorie uw huishouden valt. Huurders die uitkomen in de hogere categorie, krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging. Nu kan het gebeuren dat het huishoudinkomen daalt. In sommige gevallen kunt u dan huurverlaging aanvragen:

Situatie 1: samenstelling huishouden is veranderd

Het kan gebeuren dat de samenstelling van uw huishouden verandert na 1 juli 2020. Als daardoor het inkomen van uw huishouden zakt naar een lagere inkomenscategorie dan op uw inkomensverklaring 2018 staat, kunt u huurverlaging aanvragen. Dat kan op elk moment na 1 juli 2020.

Situatie 2: huishoudinkomen over het hele jaar 2020 is gedaald

Is het gezamenlijk huishoudinkomen over het hele jaar 2020 gedaald naar een lagere inkomenscategorie dan op uw inkomensverklaring 2018 staat? Dan kunt u vanaf juni 2021 huurverlaging aanvragen.

Lees hier hoe u een aanvraag kunt doen
Gebruik het formulier verzoek huurverlaging om een aanvraag te doen. Houd daarbij wel rekening met 2 maanden verwerkingstijd. Dus wilt u huurverlaging per 1 oktober aanvragen? Doe dat dan vóór 1 augustus.

Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u naar: Klantenservice Zayaz, Postbus 488, 5201 AL 's-Hertogenbosch. Om uw aanvraag te kunnen controleren, hebben wij wel wat informatie van u nodig:

1. een recent uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP)
2. meest actuele inkomensverklaring van de Belastingdienst

Stuur die informatie dus mee. U krijgt van ons altijd een bevestiging van uw aanvraag.

Huurverlaging bij onderhoudsgebreken

Heeft u ernstige problemen in huis door gebrek aan onderhoud, en vindt u dat wij deze niet goed oplossen? Meld het zo snel mogelijk bij ons! U kunt ook de onafhankelijke Geschillencommissie inschakelen.


Oplossen binnen 6 weken

Na uw melding hebben wij 6 weken de tijd om met een oplossing te komen voor eventuele problemen. Repareren wij de gebreken niet (goed)? Dan kunt u 6 weken na uw melding huurverlaging aanvragen bij de Huurcommissie.


Huurcommissie bepaalt huurverlaging

De Huurcommissie bepaalt of u recht heeft op huurverlaging. Zolang er geen uitspraak is van de Huurcommissie, betaalt u de oude huurprijs. Kijk voor meer informatie op de website van de Huurcommissie.

Ik wil meteen...