Schade

Ondanks goed onderhoud, kan er schade aan uw woning ontstaan. Uw riolering kan bijvoorbeeld verstopt raken. Of er wordt bij u ingebroken. Ook kan er iets beschadigd raken tijdens onderhoudswerkzaamheden.

Zorg voor een goede verzekering

Er zijn 2 soorten schade: schade aan de woning zelf (opstal) en schade aan de spullen en inrichting van de huurder (inboedel):

  • Onder opstal valt bijvoorbeeld stucwerk, regenpijp, dak en kozijnen. U hoeft hiervoor géén verzekering af te sluiten. Neem contact met ons op als u schade heeft aan de opstal van uw woning. Gaat het om schade na een inbraak? Doe dan binnen 48 uur aangifte bij de politie! Als we de aangifte van u hebben gekregen, kunnen we de schade behandelen.
  • Onder inboedel valt uw meubilair, maar bijvoorbeeld ook schilderwerk, wandafwerking en verbeteringen die u zelf aan uw woning heeft aangebracht. Zorg dus altijd voor een goede inboedelverzekering! Heeft u schade aan uw inboedel? Neem dan contact op met uw verzekeraar.

Schade verhalen

Als uw inboedel beschadigd raakt door bijvoorbeeld lekkage, wordt de schade gedekt door uw inboedelverzekering. Bent u niet verzekerd? Dan moet u de kosten helaas zelf betalen.

Als (iemand van) Zayaz schade heeft veroorzaakt aan uw inboedel, kunt u ons aansprakelijk stellen. Gebruik hiervoor het aansprakelijkheidsformulier.

Glasschade en verstopping

Heeft u glasschade of een verstopping in uw woning? Neem dan rechtstreeks contact op met Van de Pol Glasservice (073 - 532 50 52) of Van der Velden Rioleringsbeheer (073 - 622 04 00). Beide leveranciers zijn altijd bereikbaar.

Wij adviseren huurders om lid te worden van het Glasfonds en het Rioolfonds. U betaalt dan een kleine maandelijkse bijdrage. Daarmee bent u verzekerd tegen onverwachte kosten. Klik hier voor meer informatie.

Brandschade

Neem bij brandschade direct contact op met Zayaz. Wij herstellen de schade en betalen de kosten, tenzij de brand is ontstaan door nalatigheid van uzelf. Dan moet u de kosten voor herstel zelf betalen.