STEK: een nieuwe woonbuurt in De Groote Wielen. STEK wordt een andere buurt dan de traditionele rijtjeshuizen. Ieder erf vormt een eigen gemeenschap in een groene omgeving. Als je in STEK komt wonen, kies je niet alleen voor het huis, maar ook voor je buren en de buurt. In deze woon- en samenlevingsvorm krijgen bewoners ruimte om met erfgenoten invulling te geven aan hun erfhart, deze tot leven te kweken en ervoor te zorgen. Dit geldt ook voor het delen van spullen en een auto als je die hebt. Dit vraagt van bewoners om meedoen, je zegje doen, in oplossingen denken en zorg voor elkaar, het erf en de natuur hebben.

Met fase 2 is het doorstekken inmiddels begonnen. In maart 2024 adverteren we weer zo'n 60 woningen van vier erven op Woonservice Regionaal.

Heb je belangstelling om in STEK te gaan wonen? Doe dan de STEK test op www.stekindegrootewielen.com. Dan zie je of STEK wel of niet bij je past. Op de website geven we ook antwoord op vele vragen. Je vind er de verhuurbrochure. En je kunt er je inschrijven voor de nieuwsbrief.

De eerste twee erven met 30 woningen staan er al. Erfgenoten Hanneke, Anick en Hugo vertellen in de video hoe het wonen in STEK bevalt. En wat hun ervaringen zijn met de woning en de buurt.

Ook Marc voelt zich thuis in STEK. Lees hier zijn verhaal op De Groote Wielen online.

Duurzaam wonen mét je buren

Als je in STEK komt wonen dan kies je niet alleen voor je woning. Je kiest óók voor de buurt en je buren. Je bent als Erfgenoten elkaars beste buur. Dan is het belangrijk dat je elkaar kent. Niet alleen van gezicht, maar ook wie je bent. En wat je interesses en talenten zijn. Tijdens de STEK-reis organiseerden Zayaz kijkdagen en Erfsessies. Zo konden de toekomstige bewoners van STEK elkaar al leren kennen voordat ze op STEK kwamen wonen. Ze hadden elkaar al ontmoet tijdens kijkdagen en erfsessies (zie video's hieronder). Zo konden ze ontdekken of STEK echt bij ze past en zij bij STEK. Ook voor de volgende erven organiseren we zulke sessies.

De eerste Stekkies

Op 13 april 2023 namen de bewoners van de eerste twee erven (30 woningen) hun sleutel in ontvangst.

Goed om te weten

  • er komen meerdere woningtypes
  • er is variatie in indeling, uiterlijk, grootte en huurprijs
  • geschikt voor stelletjes, gezinnen en singles. Jong en wat ouder zijn welkom
  • zowel voor mensen met een laag inkomen (2/3) als middeninkomen (1/3)
  • inschrijven bij Woonservice is nodig. We adverteren met aanbod en loting. Dus ook met weinig inschrijftijd maak je kans.
  • zo'n 120 woningen verplaatsen we tussen 8 en 15 jaar naar een andere plek in De Groote Wielen of Den Bosch. Iedereen kan meeverhuizen als men dat wil.
  • 80 Woningen in noordelijke erven blijven permanent staan.

Andere media

  • STEK komt thuis: beleef mee hoe de eerste woningen op hun plek werden gezet
  • STEK ontkiemt: zie hoe de woningen in de fabriek worden gemaakt.

Podcast Creativiteit in praktijk: duurzaam wonen met je buren. Janine van Heertum en Jurgen Arts van Zayaz vertellen over vernieuwing in sociale woningbouw, een nieuwe samenlevingsvorm en zo duurzaam mogelijk (en snel) bouwen.

Podcast Op de bouwplaats: over een nieuwe vorm van wonen namelijk in een community, met minder ruimte voor jezelf en meer ruimte voor samen. Aan het woord komen Cindy Roest van Zayaz en Michel van Eekert van Buildsight.

Maatschappelijke ontwikkelingen

De ontwikkeling van STEK sluit naadloos aan bij maatschappelijke trends. We zien een beweging in de samenleving waarbij mensen graag willen leven in een duurzame lokale gemeenschap die zelfvoorzienend is. Waar mensen elkaar ontmoeten en er aandacht is voor elkaar en het groen. En waar spullen kunnen worden gedeeld. De woningen in STEK komen ook tegemoet aan de wens naar meer biobased, hout, flexibel, modulair en circulair. STEK past geheel in de visie van Zayaz. Niet iedere huurder is hetzelfde. Er bestaan verschillende woonwensen. Door nieuwe woonproducten te ontwikkelen bieden we keuze aan een manier van wonen en leven die bij iemand past.

Stedenbouwkundig plan

Om je een goede indruk te geven van deze nieuwe woonbuurt, vertelt stedenbouwkundige Tom van Tuijn je daar in onderstaande video alles over.

Of sla het stedenbouwkundig plan erop na dat is geïnspireerd op de landelijkheid van de omgeving.

Samenwerking met JOOST

Afgesproken is dat JOOST 70 woningen voor haar rekening neemt. Zayaz de andere 135. Zayaz blijft vooralsnog aanspreekpunt voor woningzoekenden en andere geïnteresseerden. Dit houdt in dat de verhuur en het beheer van de woningen voorlopig alleen bij Zayaz ligt. Daarna gaat een deel daarvan naar JOOST. JOOST heeft zo de tijd om zich STEK volledig eigen te maken. Meer lees je in het nieuwsbericht.

Waarom deze woningen?

De druk op de woningmarkt in ’s-Hertogenbosch is groot. Mensen moeten vaak jaren ingeschreven staan voordat ze een sociale huurwoning kunnen krijgen. Vooral starters, jonge gezinnen en ouderen hebben het lastig. Om aan deze behoefte tegemoet te kunnen komen, is het bouwen van flexwoningen een belangrijke oplossing. Met de gemeente 's-Hertogenbosch en de andere Bossche corporaties hebben we hierover afspraken gemaakt. De 205 erfwoningen in Stek zijn bijna de helft van de totaal 500 flexwoningen die we samen in 's-Hertogenbosch plaatsen.

Ontwikkeling van het plan

We hebben verschillende gesprekken gevoerd met omwonenden en geïnteresseerden. Dat leverde ons veel waardevolle reacties op. Deze hebben we ook meegenomen. In de afbeelding hieronder kun je zien wat we in de loop van de tijd aanpasten om tot dit stedenbouwkundig plan te komen. Een uitwerking van de gewenste inrichting van deze nieuwe woonbuurt met haar woonerven, het groen en de parkeerplaatsen.

Wil je zien welk participatietraject we hebben afgelegd? Klik dan hier.

Bovenstaande afbeelding is ook als pdf te downloaden.

Laat je inspireren


Heb je zelf - als gemeente of corporatie - ook de opdracht om dergelijke woningen te plaatsen? Ben je benieuwd wat de mogelijkheden zijn? In het Realisatieboek Tijdelijke Huisvesting (uitgave van het Ministerie) zie je 9 succesvolle voorbeelden, waaronder STEK. Laat je dus inspireren.

Of bekijk deze video van een locatiebezoek aan STEK georganiseerd door Platform31 en waar meerdere corporaties en gemeenten aanwezig waren.