Projecten

Wij verhuren en onderhouden woningen. Maar daar houdt onze taak niet op. We zetten ons ook in voor buurten en wijken om ze veilig en leefbaar te maken, en te houden! Bijvoorbeeld door woningen te renoveren en onderhouden. Maar ook door meer, beter betaalbare en duurzame woningen bij te bouwen. Een overzicht van al onze projecten vindt u hieronder.

Maatregelen coronavirus

Wij werken op dit moment met een minimum aan persoonlijk contact. Onze aannemers doen hun best om waar mogelijk de werkzaamheden in renovatie- en bouwprojecten toch uit te voeren. Per project wordt (dagelijks) bekeken of het werk door kan gaan. Dit gebeurt in nauw overleg met de aannemer, en soms ook met bewoners.

Zijn bewoners ziek, dan kijkt de aannemer of er andere oplossingen zijn. Het kan zijn dat werkzaamheden later worden uitgevoerd. Zijn er bij een aannemer niet genoeg medewerkers beschikbaar? Dan kan een project (tijdelijk) worden stilgelegd. Daar waar nodig, wordt er alles aan gedaan om het werk af te maken in de woningen waar het werk al begonnen is. Zodat de mensen die daar wonen in elk geval (weer) prettig kunnen wonen.

We zien nu al dat sommige projecten vertraging oplopen. Dit is voor alle betrokkenen - en vooral voor bewoners - heel vervelend. Wij hopen op uw begrip.

Tijdens een renovatie

Een renovatie is heel ingrijpend. Zeker als je tijdens de renovatie gewoon in de woning blijft wonen. In een korte tijd komen er veel verschillende werklieden over de vloer. En je kunt niet alle ruimtes in huis gebruiken. Om een indruk te geven van hoe dit eruit ziet, legden we een renovatie op beeld vast: