Pilot zonnepanelen

Heb je het over duurzaamheid, dan heb je het al snel over zonnepanelen. Ook bij ons. Wij leggen ze nu al op nieuwbouwwoningen, en bieden ze aan in renovatieprojecten. Uiteindelijk willen we natuurlijk zoveel mogelijk huurders zonnepanelen aanbieden. Wij zijn een pilot gestart om te onderzoeken hoe we dat het beste kunnen doen.

Dit project ligt tijdelijk stil vanwege het coronavirus

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert iedereen in Nederland om zoveel als mogelijk thuis te blijven in verband met het coronavirus. Uiteraard geven wij hier als Greenchoice en Zayaz gehoor aan. U kunt zich voorstellen dat dit wel betekent dat het lastig is om de werkzaamheden uit te voeren. Daarom is besloten om in ieder geval tot 6 april géén zonnepanelen te leggen.

Alle bewoners die al een planning hadden voor het plaatsen van zonnepanelen op hun dak, krijgen een persoonlijk bericht van Greenchoice. En zodra zij weer kunnen starten, krijgen bewoners ook schriftelijk bericht.

Heeft u een uitnodiging om mee te doen aan deze pilot en wilt u zonnepanelen laten plaatsen? U kunt zich nog wel gewoon aanmelden. Ga daarvoor naar www.barryenberend.nl/zayaz.

Doel

Met de pilot willen we dit jaar kennis en ervaring opdoen. Om uiteindelijk – na 2020 – zonnepanelen aan te kunnen bieden aan zoveel mogelijk huurders die dat willen, en die in een huis wonen dat hiervoor geschikt is.

Criteria

In de pilot benaderen we de bewoners van ongeveer 300 adressen. Die adressen zijn niet zomaar gekozen. Er gelden 3 belangrijke voorwaarden:

  • Het dak moet geschikt zijn voor zonnepanelen.
  • Er mogen de komende jaren geen werkzaamheden aan het dak gepland staan.
  • De ligging (ten opzichte van zon) moet goed zijn. Er mogen bijvoorbeeld niet teveel bomen in de weg staan.

Start: in en rond het Martinipad (Aawijk)

In de Aawijk staan 70 eengezinswoningen die (het beste) voldoen aan de voorwaarden. De bewoners kregen in januari als eerste een brief waarin wij hen de keuze voor zonnepanelen aanbieden. Meedoen is (uiteraard) niet verplicht.

Inmiddels nodigden wij ook de bewoners van 98 huizen in Orthen Rechts, én 130 huizen in Schutskamp uit om mee te doen aan deze pilot.

Onze samenwerkingspartner: KiesZon / Greenchoice

Wij zijn een woningcorporatie, geen zonnepanelenspecialist. Daarom ondertekenden we afgelopen december een samenwerkingsovereenkomst met KiesZon uit Rosmalen (onderdeel van Greenchoice). Zij gaan de zonnepanelen voor ons leggen en onderhouden.

Hoe we verdergaan

De eerste zonnepanelen liggen waarschijnlijk in de lente van 2020 op de daken. Met de kennis en ervaring die we opdoen, gaan we verder. Want we weten dat er genoeg bewoners zijn die graag zonnepanelen zouden willen.

Ons streven is om na 2020 zoveel mogelijk woningen van zonnepanelen te voorzien, daar waar het kan en bewoners het ook zelf willen. Helaas lukt dat met deze pilot nog niet. Heeft u interesse in zonnepanelen en is uw woning niet geselecteerd voor de pilot? Volg de ontwikkelingen op deze website. Uiteraard mag u altijd contact met ons opnemen. U kunt ons bellen, of een e-mail sturen naar klantenservice@zayaz.nl.

Meer informatie

Wilt u meer weten over (het voordeel van) zonnepanelen en hoe het in zijn werk gaat? Lees hier onze brochure. U mag uiteraard ook contact met ons opnemen als u nog vragen heeft.