Huurverhoging

Zayaz wil dat iedereen betaalbaar kan wonen. Wat betaalbaar is, is voor iedereen anders. Daarom kijken we eerst naar de mens, dan naar de woning. Samen met de andere Bossche corporaties houden we de jaarlijkse huurverhoging zo laag mogelijk voor huurders met de laagste inkomens.

Er zijn verschillende soorten huurverhoging. Bijvoorbeeld de jaarlijkse huurverhoging. Daarvoor krijgt u elk jaar vóór 1 mei een brief, waarin de nieuwe huurprijs staat. Soms passen we de huur ook aan als we een woning verbeterd hebben. Of als een woning naar een nieuwe huurder gaat. Hieronder vindt u informatie over de soorten huurverhoging en formulieren.

Jaarlijkse huurverhoging 2019

Ieder jaar passen wij per 1 juli de netto huur aan. Voor huurders met een bruto huishoudinkomen hoger dan € 42.436 geldt een inkomensafhankelijke huurverhoging. Voor huurders met een lager inkomen niet.

De overheid bepaalt met hoeveel procent de (netto) huur voor sociale huurwoningen maximaal omhoog mag. Wij kiezen ervoor om de huurverhoging beperkt te houden. Dat ziet u ook in het overzicht hieronder. De nieuwe huurprijzen gaan in op 1 juli 2019.

Bruto huishoudinkomen per jaar Toegestane huurverhoging volgens de overheid Huurverhoging bij Zayaz
€ 42.436 of lager 4,1% 1,6%
Hoger dan € 42.436 5,6% 4,2%
Wij hebben de HBV-Zayaz om advies gevraagd bij het bepalen van de huurverhoging. Zij hebben onze keuzes positief beoordeeld.


Belastingdienst

Om de jaarlijkse huurverhoging goed te kunnen bepalen, hebben wij ook dit jaar inkomensgegevens van al onze huurders opgevraagd bij de Belastingdienst. Die bepaalt - op basis van uw gezamenlijk huishoudinkomen van 2017 - in welke inkomensgroep u valt. Omdat de gegevens van 2018 nog niet definitief zijn, gebruikt de Belastingdienst de informatie van 2017.

De Belastingdienst kijkt naar het inkomen van alle personen die op de peildatum (februari 2019) op uw adres woonden. Voor inwonende kinderen die op 1 januari 2019 jonger waren dan 23 jaar geldt dat hun eventuele inkomen (tot aan het minimumloon 2017) niet is meegerekend.

De Belastingdienst geeft alléén aan ons door in welke inkomensgroep u valt. Wij weten dus niet precies wat uw inkomen was. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om.


Waarom elk jaar huurverhoging?

Wij verhogen de huren niet voor niets: we willen nieuwe woningen kunnen blijven bouwen, en bestaande woningen energiezuiniger maken. Daarnaast willen we blijven investeren in veilige en leefbare wijken.

Wilt u weten waar wij de huren precies aan besteden? Dat vertellen wij in ons jaarverslag.


Bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging

U kunt op dit moment géén bezwaar meer maken tegen de jaarlijkse huurverhoging van 2019. Dit kon u doen tot 1 juli. Heeft u vóór die datum bezwaar gemaakt? Dan krijgt u binnen 10 werkdagen na het indienen, een ontvangstbevestiging van ons. U heeft tot uiterlijk 31 juli de tijd om de benodigde bewijslast naar ons op te sturen.


Blijkt dat uw bezwaar terecht is, dan passen wij uw huurverhoging aan. Is uw bezwaar niet terecht? Dan leggen wij uit hoe wij tot deze conclusie zijn gekomen. En vragen wij u het bezwaar schriftelijk in te trekken. U heeft dan tot uiterlijk 8 augustus de tijd om uw bezwaar in te trekken.

Wilt u uw bezwaar niet intrekken? Dan zijn wij verplicht om uw bezwaar door te sturen naar de Huurcommissie. Dit kan tot en met 8 augustus.

Huurverhoging na verbeteren van de woning

Elk jaar verbetert Zayaz veel woningen. Bijvoorbeeld door dubbel glas te plaatsen, of met een renovatie. Zo'n verbetering kan invloed hebben op de huurprijs. Gaan we aan uw woning iets verbeteren? Dan hoort u altijd van tevoren of de huurprijs hierdoor verandert.

Huuraanpassing als woning naar nieuwe huurder gaat

Als wij nieuwe huurders verwelkomen in een woning, wordt de huurprijs aangepast naar de huidige marktprijzen. Dit heet 'huurharmonisatie'. Huurharmonisatie geldt óók bij woningruil.

Door huurharmonisatie kan het zijn dat u niet dezelfde huurprijs betaalt als uw buurman. Komt een woning leeg en gaan wij deze aanbieden aan nieuwe huurders? Dan kan de huurprijs omhoog óf omlaag gaan. Dat hangt af van ons huurbeleid op dat moment. Daarmee wordt bepaald met hoeveel procenten de huurprijs wordt aangepast.

Huurverlaging of huurbevriezing

In sommige gevallen kunt u huurverlaging aanvragen. Bijvoorbeeld als uw woning ernstige onderhoudsgebreken heeft. Of als het inkomen van uw huishouden gedaald is. Ook komen sommige huurders in aanmerking voor huurbevriezing.