Huurverhoging

De huurverhoging vindt jaarlijks op 1 juli plaats. Die verhoging blijft nodig, ook nu. Maar deze houden we zo laag mogelijk. Huurders die door de coronacrisis in de financiële problemen komen, kunnen rekenen op hulp. De Bossche corporaties zoeken samen met deze getroffen huurders naar de best passende oplossing.

Waarom huurverhoging

Wij begrijpen dat de huurverhoging dit jaar op een heel ongelukkig moment valt. Tegelijkertijd blijven we naar de toekomst kijken. De coronacrisis zal langere tijd gaan duren.

Het geld van de huurverhoging is nodig om te kunnen blijven investeren in voldoende goede en betaalbare woningen. En ervoor te zorgen dat het tekort aan woningen niet groter wordt. Door woningen te blijven bouwen en onderhouden, dragen de corporaties bij aan het probleem van de wachtlijst én aan behoud van werk en inkomen in een onzekere tijd.

Vanaf 1 mei kunt u in ons jaarverslag over 2019 zien u waar wij het geld van de huren precies aan besteden.

Zo laag mogelijk

Een zo laag mogelijke huurverhoging betekent voor huurders met een laag inkomen maximaal de inflatie als huurverhoging. Wanneer u door de huurverhoging relatief te veel gaan betalen in verhouding tot uw inkomen, kunt u huurbevriezing of huurverlaging aanvragen.

Brief

Iedereen die bij ons een sociale huurwoning huurt, krijgt vóór 1 mei een brief. Daarin leest u wat uw nieuwe huurprijs wordt. De nieuwe huurprijzen gaan dan in per 1 juli.

Video

In deze video leggen we graag uit waarom de huur verhoogd wordt en met hoeveel procent, welke uitzonderingen er zijn, wanneer u bezwaar kunt maken en hoe u dit doet.

Percentages huurverhoging 2020

De overheid bepaalt hoeveel de (netto) huurprijs voor sociale huurwoningen maximaal mag stijgen. Ook in 2020 geldt voor sommige huurders een inkomensafhankelijke huurverhoging. Heeft u een inkomen van € 43.574 of lager? Dan geldt die inkomensafhankelijke huurverhoging niet voor u. Zie ook het overzicht hieronder:

Bruto huishoudinkomen per jaar Toegestane huurverhoging volgens de overheid Huurverhoging bij Zayaz
€ 43.574 of lager 5,1% 2,6%
Hoger dan € 43.574 6,6% 5,2%
Huurverhoging in % per 1 juli 2020

Wij hebben de HBV-Zayaz om advies gevraagd bij het bepalen van de huurverhoging. Zij hebben onze keuzes positief beoordeeld.

Belastingdienst

Wij moeten weten wie in welke inkomensgroep valt, om te kunnen bepalen welke huurverhoging iemand krijgt. De Belastingdienst geeft die informatie aan ons door. Zij kijken daarbij naar het inkomen van iedereen die op de peildatum (februari 2020) op uw adres woonde. Het (eventuele) inkomen van inwonende kinderen jonger dan 23 jaar wordt niet meegerekend.

Vervolgens geeft de Belastingdienst alléén aan ons door in welke inkomensgroep uw huishouden valt. Dus niet het precieze inkomen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens.

Overigens werkt de Belastingdienst met de informatie van 2018, omdat de gegevens over 2019 nu nog niet definitief zijn.

Bezwaar maken

U kon tot 1 juli 2020 bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging.

Huurverlaging of huurbevriezing

Huurders met een lager inkomen en een relatief hoge huur kunnen in aanmerking komen voor huurbevriezing of zelfs huurverlaging. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Woonbond en Aedes.

Betalingsproblemen vanwege de crisis?
Neem contact op!

Mail ons via klantenservice@zayaz.nl. U kunt ook bellen met één van onze klantadviseurs via 073 – 648 24 00. Samen zoeken we naar een oplossing.

Meer inzicht in uw financiële situatie met het Nibud

Het Nibud heeft onlangs de online Geldkrant 'Minder inkomen' uitgegeven. Hierin zet het Nibud op een rij wat u kunt doen voor meer financiële rust in deze tijd. Ook op de website van Nibud staan praktische tips die kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in uw financiële situatie.

Zelfstandig ondernemer of ZZP'er?

Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). En voor uitstel van belastingbetaling. Dat zijn een paar maatregelen die het kabinet heeft getroffen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Een overzicht van alle maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid.